Dịch Vụ

Báo cáo ĐTM

Đánh giá tác động Môi trường là gì? Đánh giá tác động môi trường ( Viết tắt là ĐTM) là sự đánh giá tác động tích cực hoặc tiêu cực của Dự án đầu tư đến môi trường, trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế, xã hội. Tại sao phải Đánh giá tác động Môi trường? Đánh giá tác động môi trường là thể hiện sự quan tâm của các cá nhân, doanh nghiệp quan tâm đến việc tác động của của dự án đến môi trường khi quyết định thực hiện dự án đó....

XEM THÊM →


Đề án Bảo vệ Môi trường

Đề án Bảo vệ Môi trường là gì? Là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định Pháp luật Vì sao phải lập Đề án bảo vệ môi trường? Lập Đề án bảo vệ môi trường để theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực dự án; đồng thời, đánh giá được mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm. Từ đó, Doanh nghiệp có thể xây dựng được các biện pháp giảm thiểu ô...

XEM THÊM →


Xét Nghiệm Nước Sinh Hoạt

Bộ Y Tế đưa ra tiêu chuẩn nước sạch dùng trong sinh hoạt cho người dân QCVN 02:2009/BYT Nước nhiễm độc, nước nhiễm asen, nước nhiễm bẩn, nước có mùi hôi tanh, nước đen ngòm như nước cống …. Đó là những từ ngữ thường được nhắc đến khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến nguồn nước mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày trong sinh hoạt. Chúng ta đang sống trong một môi trường mà nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, để tìm ra giải pháp cứu lấy nguồn nước sạch cũng như...

XEM THÊM →


Xử lý nước hộ gia đình

Sơ đồ lọc nước là gì? Nhiều khách hàng băng khoăn không biết hệ thống lọc này phải gắn làm sao? đặt ở đâu? hệ thống hoạt động như thế nào? Xử Lý Nước Ban Mê chúng tôi xin trả lời quý khách hàng: "Đó chính là cách bố trí lắp hệ thống lọc nước, Có 3 cách gắn chính. quý khách hàng tham khảo bên dưới để lựa chọn cách gắn lọc phù hợp với gia đình của mình." SƠ ĐỒ GẮN HỆ THỐNG LỌC NƯỚC GIẾNG SINH HOẠT 1. Cách lắp đặt thứ nhất : Quy trình công nghệ: Tại 2...

XEM THÊM →